آشنايي با زندگي پس از مرگ در «دروازه ابديت»


تاريخ انتشار:03/09/1393

كتاب «دروازه ابديت» تأليف «ناصر نادري» با موضوع آشنايي نوجوانان با زندگي پس از مرگ از سوي كانون پرورشي منتشر و روانه بازار نشر شد.
عقيق:كتاب «دروازه ابديت» داراي 6 بخش نظير «پيامبران و معاد»، «معاد، شدني است»، «مرگ و برزخ»، «نشانه‌ها و جلوه‌هاي قيامت»، «بهشت و دوزخ»، «پي‌نوشت»، «نشاني (براي مطالعه بيشتر)» و «منابع و كتاب‌شناسي» است.

به گفته ناصر نادري نويسنده كتاب «دروازه ابديت»، اين اثر از مجموعه كتاب‌هاي «آسمان چه مي‌گويد»، است كه از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است.

وي ادامه مي‌دهد: مضمون اين كتاب به معاد و زندگي پس از مرگ مربوط مي‌شود كه در آن سعي كرده‌ام از منابع مستند و اصيل استفاده كرده و مطالب را با زباني ساده و نسبتاً روشن با نگاه قرآني، استدلالي و كلامي براي گروه سني نوجوان و جوان روايت كنم.

در بخشي از كتاب «دروازه ابديت» درباره «مظهر عدل خدا»، مي‌خوانيم: يكي از صفات خداوند، عدالت است. عدالتي كه نشانه‌هايش در همه آسمان‌ها، زمين، انسان و ... ديده مي‌شود. قرآن مجيد مي‌فرمايد: «آسمان‌ها و زمين با عدالت برپاست.»اگر معاد و جهان پس از مرگ نباشد، با عدالت خداوند سازگار نيست. در دنيا، يا كيفر و جزاي واقعي كارها وجود ندارد و يا به ندرت كيفر و جزاي اندكي به چشم مي‌خورد. اگر خوبان و بدان بميرند و جهان پس از مرگ نباشد، عدالت خداوند چه مي‌شود؟

معاد و جهان پس از مرگ، مظهر عدل خداوند است.