ارشاد و حوزه هنري به اندازه اميرحسين فردي نويسنده تربيت نكرده‌اند


تاريخ انتشار:03/09/1393

ناصر نادري ضمن اشاره به تربيت فراوان نويسندگان از سوي اميرحسين فردي فعاليت وي را بيش از حوزه هنري يا وزارت ارشاد دانست و گفت: اميرحسين فردي به تنهايي يك وزارتخانه بود.

به گزارش شهر، ناصر نادري از دوستان و شاگردان زنده ياد اميرحسين فردي ، پيرامون شخصيت اين نويسنده اظهار داشت: بارزترين ويژگي اينكه اميرحسين فردي به ذات انسان شريفي بود، برخي همواره به جنبه معلمي يا مديريت فرهنگي و ديگر خصوصيات وي اشاره مي‌كنند اما به نظر من اميرحسين فردي بنده خوب خدا بود.

وي با تاكيد براينكه در رفتار اين امير ادبيات تواضع و مهرباني مشهود بود، بيان كرد: اميرحسين فردي كار را عميق انجام مي‌داد اما در عين خاموشي، او نزديك بيست سال هر دوشنبه در دوران جواني‌اش به جاي پرداختن به كامجويي اين دوران به مسجد مي‌آمد و جلسات قصه برپا مي‌كرد، كاملا بي ادعا بود و بدون دريافت ريالي جريان مسجد را راهبري مي‌كرد.

نادري با بيان اين مطلب كه حتي وزارت ارشاد و يا حوزه هنري نمي‌توانند ادعا كنند كه به ميزان اميرحسين فردي نويسنده تربيت كرده‌اند، افزود: اميرحسين فردي به تنهايي يك وزارتخانه بود و به همان اندازه كار مي‌كرد. او هميشه خود را بدهكار انقلاب مي‌دانست.