«فرهنگ تصويري قرآن» ويژه نوجوانان منتشر شد


تاريخ انتشار:28/05/1394

«فرهنگ تصويري قرآن» عنوان كتابي از ناصر نادري با تصويرگري‌هاي شيرين شيخي است كه از سوي نشر پيدايش منتشر شده و مي‌كوشد تا به موضوعات مختلف طبيعي كه در قرآن آمده بپردازد.
به گزارش خبرنگار مهر، قران كريم، مهم‌ترين كتاب مسلمانان است. اين كتاب آسماني و مقدس، راهنماي فكر و عمل آنهاست و همچون چراغي، مسير زندگي‌شان را روشن مي‌كند. در بسياري از آيه‌هاي قرآن، از حيوانات، ميوه‌ها، اشيا و پديده‌هاي طبيعي ياد شده است. موضوعاتي كه كودكان و نوجوانان آنها را مي‌شناسند و بيشترشان را از نزديك مي‌بينند.

«فرهنگ تصويري قرآن» عنوان كتابي از ناصر نادري با تصويرگري‌هاي شيرين شيخي است كه از سوي نشر پيدايش منتشر شده و مي‌كوشد تا به موضوعات مختلف چون آب و باد و آتش و پروانه و باران و تگرگ و چاه و هرانچه كودكان و نوجوانان، پيرامون خود مي‌بينند آشنا كند.

هر كدام از موضوعات با تصوير همراه شده و به ترتيب حروف الفبا آمده‌اند. براي مثال در توضيح كلمه آب، اين آيه از قرآن با ترجمه فارسي و انگليسي آمده است: «اُفرءَيتم الماء الذي تشرَبون/ آيا به آبي كه مي‌نوشيد دقت كرده‌ايد؟»

درضمن، چون زبان قرآن، عربي است، مخاطب از طريق اين كتاب با زبان عربي آشنا مي‌شود و ترجمه انگليسي آيه‌ها، دايره واژگان او را افزايش مي‌دهد. گردآورنده كتاب، ناصر نادري براي برگردان انگليسي آيه‌ها از ترجمه طاهره صفارزاده بهره برده و به گفته خود از تصاويري استفاده كرده كه هان واژه را تصوير كرده‌اند بي‌آن‌كه به مفهوم آيه بپردازند.

«فرهنگ تصويري قرآن» ناصر نادري با تصويرگري‌هاي شيرين شيخي، از سوي نشر پيدايش در شش جلد، ۲۵۰۰ نسخه و هر جلد به قيمت ۷۵۰۰ تومان منتشر شده است.