مشخصات كتاب


يك اسم و چند قصه: دستكش
موضوع:
داستانهاي تخيلي - مجموعه‌ها
پديدآورنده:
نويسنده:مجيد راستي
نويسنده:فروزنده خداجو
نويسنده:محمدرضا شمس‌
نويسنده:شكوه قاسم‌نيا
نويسنده:طاهره خردور
نويسنده:ناصر نادري
نويسنده:شراره وظيفه‌شناس
نويسنده:لاله جعفري
نويسنده:مهري ماهوتي
نويسنده:سوسن طاقديس
تصويرگر:عاطفه شفيعي‌راد
ناشر:

شهر قلم
چكه

32 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 3000 نسخه
978-964-2970-15-5
تاريخ نشر:07/10/90
گزيده متن كتاب

چکيده :
كتاب مصوّر حاضر، مجلّدي از مجموعة «يك اسم و چند قصه» است كه با هدف نزديكي بيش‌تر به دنياي كودكان و تقويت مهارت خواندن براي گروه سنّي (ب) تدوين شده است. هر كتاب از اين مجموعه يك عنوان اصلي دارد كه در آن ده داستان از ده نويسنده به صورت بداهه، تخيلي و طنز‌آميز به نگارش در آمده است. اين مجموعه «داستان‌هايي كوتاه با مضمون «دستكش»؛ «اختصاص يافته كه عنوان آن‌ها عبارتند از : دستكش و پري دريايي؛ دستكش مامان؛ دستكش موش موشي؛ دستكش سفيد؛ دستكش‌هاي دوقلو؛ دستكشي به اسم گرمايي؛ دستكش سوراخ؛ دستكش اخمو؛ غول پلاستيكي و دستكش و يك چيز كوچولو. در داستان «دستكش و پري دريايي‌ها»‌ آمده است: دستكش كوچولو آرزو دارد جوراب باشد. امّا وقتي داخل كفش مي‌پرد، پاها از او خوششان نمي‌آيد. او را به داخل حوض آب پرت مي‌كنند. ماهي‌هاي توي حوض، دستكش را از آب مي‌گيرند و براي پري دريايي مي‌برند تا بپوشد. پري دريايي پا ندارند، اما دم‌هاي پنج شاخه‌اي دارد كه مي‌تواند براي گرم نگه داشتن آن از دستكش استفاده كند و اين گونه دستكش به آرزويش مي‌رسد.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: