مشخصات كتاب


بزغاله
موضوع:
داستانهاي تخيلي - مجموعه‌ها
پديدآورنده:
نويسنده:افسانه موسوي‌گرمارودي
نويسنده:لاله جعفري
نويسنده:ناصر نادري
نويسنده:مجيد راستي
نويسنده:شكوه قاسم‌نيا
نويسنده:فروزنده خداجو
نويسنده:محمدرضا شمس‌
نويسنده:شراره وظيفه‌شناس
نويسنده:سوسن طاقديس
نويسنده:طاهره خردور
تصويرگر:سميه عليپور
ناشر:

شهر قلم
چكه

32 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 3000 نسخه
978-964-2970-14-8
تاريخ نشر:10/10/90
گزيده متن كتاب

چکيده :
كتاب مصوّر حاضر، مجلّدي از مجموعة «يك اسم و چند قصه» است كه با هدف نزديكي بيشتر به دنياي كودكان و تقويت مهارت خواندن براي گوره سنّي (ب) تدوين شده است. هر كتاب از اين مجموعه يك عنوان اصلي دارد كه در آن ده داستان از ده نويسنده به صورت بداهه، تخيلي و طنزآميز به نگارش در آمده است. عنوان اصلي داستان‌هاي كوتاه اين مجموعه «بزغاله» است. ديگر عنوان‌هاي اين قصّه‌ها عبارتند از:خواب بزغاله؛ بع بع و بزي؛ بزغالة پرحرف؛ بزغاله و هندوانه؛ بزغالة سفيد، بزغالة سياه؛ بزغالة سر به هوا و بزغاله و باد و قاصدك. در داستان «خواب بزغاله» آمده است: بزغاله كوچولو هر شب خواب مي‌بيند كه رفته پشت درخت تا پشكل بياندازد و صبح كه بيدار مي‌شود مي‌بيند رخت‌خوابش پر از پشكل است. مادرش بزغاله كوچولو را هر روز سرزنش مي‌كند و تا اين‌كه يك شب كه دوباره همان خواب را مي‌بيند صدايي از درخت هشدار مي‌دهد كه «من كه درخت واقعي نيستم، اين جا هم پشت درخت نيست». بزغاله از خواب مي‌پرد و مي‌رود پشت درخت. صبح كه مي‌شود جاي بزغاله خشك و تميز است. مخاطبان با خواندن اين داستان مي‌آموزند كه ديگر بزرگ شده‌اند و بايد مراقب باشند تا در هنگام خواب رختخواب خود را كثيف نكنند.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: