مشخصات كتاب


ستاره من، چهل قصه از زندگي امام رضا (ع)
موضوع:
علي‌بن‌موسي‌(ع)، امام هشتم، 202 - 153 ق. - ادبيات نوجوانان
داستانهاي مذهبي - قرن 14 - ادبيات نوجوانان
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
نقاش:محمدحسين صلواتيان
ناشر:

پيام محراب

112 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 5500 نسخه
964-5559-79-0
تاريخ نشر:09/06/78
گزيده متن كتاب

چکيده :
در اين كتاب، چهل داستان كوتاه از زندگي امام‌رضا(ع) براي نوجوانان به طبع رسيده كه عناوين برخي از آنها بدين قرار است :((همه در انتظار))، ((شانه امام))، ((ميهمان))، ((لانه گنجشك))، ((مزد كارگر))، ((شرم))، ((سيب نيم خورده))، ((كوچه‌هاي مدينه))، ((چند مرغ دريايي))، ((سكوت دلنشين))، ((هواي داغ))، ((روز دوشنبه))، ((آن شب تلخ)) و ((پرنده در قفس)) .در نخستين داستان كتاب با نام((همه در انتظار))، لحظه زيباي تولد امام‌رضا(ع) در روز يازدهم ذيقعده سال 148ه‌.ق بازگو مي‌شود .نويسنده در پايان كتاب به منابع و ماخذي كه در بازآفريني داستان‌ها از آن بهره جسته اشاره مي‌كند .


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: