مشخصات كتاب


سحر و ستاره: قصه شيرين قرآن
موضوع:
داستانهاي كودكان
داستانهاي مذهبي - قرن 14 - ادبيات نوجوانان
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
نقاش:محمدحسين صلواتيان
ناشر:

پيام محراب، كتابهاي غنچه

24 صفحه - خشتي (گلاسه) - چاپ 1 - 10000 نسخه
964-5559-97-9
تاريخ نشر:23/01/79
گزيده متن كتاب

چکيده :
در اين كتاب، مبادي آموزش قرآن براي گروه سني((الف)) و ((ب)) در قالب يك داستان ساده آموزش داده شده است .در اين داستان((سحر))، ((ستاره)) و خواهر كوچك ستاره((بنفشه)) تصميم مي‌گيرند هر روز بعد از ظهر، در كلاس قرآن كتابخانه مسجد شركت كنند .آنان با وجود مشكلات فراوان در كلاس‌هاي قرآن حضور پيدا مي‌كنند و قواعد اصلي زبان عربي و آموزش اوليه روخواني قرآن را فرا مي‌گيرند .


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: