مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۸۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۸۰۰۰ ريال

سرگذشت ادیان

پدیدآوران:
دسته بندی:
جوان خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۱۴۲۴
تعداد صفحات :۸۸

سال چاپ:۰۵/۰۶/۸۴

موضوعات:
اديان - تاريخ

در اين كتاب نخست به اختصار واژه و مفهوم دين، علل پيدايش آن و نقش دين در تاريخ و معرفي اديان بررسي شده و سپس سرگذشت اديان، و سرگذشت هفت دين "هندو"، "يهود"، "زرتشت"، "بودايي"، "كنفوسيوس"، "مسيح" و "سلام" به اجمال بازگو شده است.

کتابهای مرتبط