مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۸۵۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۸۵۰۰ ريال

آریو برزن

ناشر:
مدرسه
دسته بندی:
كدوك خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۸۵۹۳۳۶
تعداد صفحات :۲۴

سال چاپ:۱۶/۰۲/۸۷


نزديك غروب بود. به "آريوبرزن"، آخرين سردار سپاه داريوش سوم ـ پادشاه هخامنشي ـ خبر رسيد كه سپاه "اسكندر" پس از فتح بابل و غارت شوش، در حال پيشروي به سوي تخت‌جمشيد است. "آريوبرزن" شبانه به همراه سپاهيانش بر بالاي تنگۀ "دربند پارس"، كه بر سر راه اسكندر و سپاهيانش بود رفت. سپس وقتي اسكندر و سپاهيانش از راه رسيدند به دستور آريوبرزن سپاهيان ايراني، سنگ‌هايي را كه از قبل آماده كرده بودند، بر سر آن‌ها ريختند و بدين‌ترتيب آن‌ها را شكست دادند. اين داستان تحت عنوان "عقاب تيزچنگال" به همراه بخشي ديگر با عنوان "سردار بزرگ ايران" در كتاب حاضر به چاپ رسيده است.

کتابهای مرتبط

  • سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ريزي ‌آموزشي، ‌انتشارات ‌مدرسهمدرسه
  • ناصر،نادري

۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ریال

استاد مطهری