مشخصات کتاب چاپی

اشاراتي است كوتاه بر زندگينامه امام خميني (ره) و خاطراتي شيرين از زندگاني ايشان كه از زبان نزديكان ايشان نقل شده است. در اين كتاب نخست به صورتي اجمالي به زندگاني امام خميني (ره) و تولد ايشان و شرح گوشه‏هايي از دوران كودكي، نوجواني و جواني ايشان به ويژه دوران تحصيل در حوزه‏هاي علميه اشاره شده است. آن‏گاه شمه‏اي از فعاليت‏هاي سياسي امام خميني تا پيروزي انقلاب اسلامي بيان گرديده است. در ادامه، خاطراتي از زندگاني امام خميني (ره) از زبان نزديكان ايشان بيان شده كه نشان دهنده سيره اخلاقي، اجتماعي و عبادي ايشان مي‏باشد.

کتابهای مرتبط

  • ذكر
  • عليرضا،متولي ناصر،نادري

۴۹۰۰۰ ۴۹۰۰۰ ریال

احیاگران