مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۳۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۵۰۰۰ ريال

مانند خورشید می‌درخشید: زندگی حضرت محمد (ص)

دسته بندی:
كدوك خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۴۵۱۳
تعداد صفحات :۲۸

سال چاپ:۰۵/۱۰/۹۱


كتاب مصّور حاضر، داستاني مذهبي از سري داستان‌هاي «قصّه‌هاي بهشتي» است كه به زبان ساده و براي گروه سنّي (ب) و (ج) تدوين شده است. هدف از نگارش اين داستان، آشنايي مخاطبان با داستان‌هاي قرآني، به خصوص زندگي «حضرت محمّد (ص)» است. در اين داستان مي‌خوانيم: «عبد الله» و «آمنه» صاحب فرزند پسري مي‌شوند و او را «محمّد» مي‌نامند. دو ماه قبل از تولّد محمّد، پدرش از دنيا مي‌رود و پس از چند سال سرپرستي او به پدربزرگ و عمويش مي‌رسد. به دليل امانت‌داري، به محمّد لقب «امين» مي‌دهند و در جواني سرپرست كاروان تجاري «خديجه» مي‌شود. محمّد (ص) با خديجه ازدواج مي‌كند و در چهل سالگي به مقام نبوّت مي‌رسد. همچنين در ادامة داستان، اولين ياران محمّد (ص)، نحوة دعوت پنهاني و آشكار به اسلام، جنگ‌هاي مسلمانان با كفّار قريش، انتخاب جانشين، و رحلت پيامبر (ص) بيان شده است.

کتابهای مرتبط