مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۳۲۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۲۰۰ ريال

شب و مهتاب: چهل قصه از زندگی امام حسن (ع)

دسته بندی:
نوجوان خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۵۵۹۵۹۳
تعداد صفحات :۱۰۶

سال چاپ:۱۷/۰۹/۷۷


در اين كتاب، چهل روايت داستاني از زندگاني امام حسن (ع)، با استفاده از منابع و متون اسلامي، براي نوجوانان و جوانان بازنويسي شده است .اسامي تعدادي از آن‌ها بدين قرار است :آواز بلند، فرشته نگهبان، بال‌هاي زرين، مانند گل، گل من، نگاه پيرمرد، پرده، شب و مهتاب، حصير اتاق، دعاي باران، هديه آسمان، نخل‌هاي كهنسال، اتاق كوچك، نيزه پدر، صورت روشن، نگاه بي‌قرار، چاقوي خونين، هواي چشم‌ها، باران ملايم، سگ گرسنه، آسمان مدينه، كنيز سياه‌چرده، و صاحب باغ.

کتابهای مرتبط

  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ریال

خیمه خورشید: چهل قصه از زندگی امام حسین (ع)
  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ریال

ستاره من، چهل قصه از زندگی امام رضا (ع)
  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ریال

باغ آسمان: چهل قصه از زندگی امام سجاد (ع)
  • پيام محراب، كتابهاي غنچه
  • ناصر،نادري

۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ریال

سحر و ستاره: قصه شیرین قرآن
  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۴۵۰۰ ۴۵۰۰ ریال

لبخند خورشید: چهل قصه از زندگی امام محمدباقر (ع)