مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۴۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۰۰۰ ريال

راز عصر طلایی: کاوشی در تاریخ علم مسلمانان

پدیدآوران:
ناشر:
کیهان
دسته بندی:
جوان خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۸۰۶۸۰
تعداد صفحات :۱۲۰

سال چاپ:۰۸/۰۳/۷۸

موضوعات:

كتاب حاضر نوعي نگرش تاريخي است بر فعاليت‌هاي علمي دانشمندان اسلامي در علوم مختلف، مانند :رياضيات، نجوم، پزشكي، جغرافيا، فيزيك و شيمي .در اين ميان آثاري از دانشمندان معرفي مي‌شود مانند :((ابداعات رياضي ابوريحان بيروني))، ((تكامل علم جبر توسط عمرخيام))، ((تقويم سيارات از بنوموسي))، ((رصد خورشيد توسط ثابت بن قره))، ((چشم پزشكي ابن هيثم))، ((داروسازي ابن بيطار))، ((فرهنگ كشورها از ياقوت))، ((ساعت آبي جزري)) و ((كشف الكل از زكرياي رازي)) .

کتابهای مرتبط