مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۳۲۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۲۰۰ ريال

ستاره من، چهل قصه از زندگی امام رضا (ع)

دسته بندی:
نوجوان خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۵۵۹۷۹۱
تعداد صفحات :۱۱۲

سال چاپ:۰۹/۰۶/۷۸


در اين كتاب، چهل داستان كوتاه از زندگي امام‌رضا(ع) براي نوجوانان به طبع رسيده كه عناوين برخي از آنها بدين قرار است :((همه در انتظار))، ((شانه امام))، ((ميهمان))، ((لانه گنجشك))، ((مزد كارگر))، ((شرم))، ((سيب نيم خورده))، ((كوچه‌هاي مدينه))، ((چند مرغ دريايي))، ((سكوت دلنشين))، ((هواي داغ))، ((روز دوشنبه))، ((آن شب تلخ)) و ((پرنده در قفس)) .در نخستين داستان كتاب با نام((همه در انتظار))، لحظه زيباي تولد امام‌رضا(ع) در روز يازدهم ذيقعده سال 148ه‌.ق بازگو مي‌شود .نويسنده در پايان كتاب به منابع و ماخذي كه در بازآفريني داستان‌ها از آن بهره جسته اشاره مي‌كند .

کتابهای مرتبط

  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ریال

شب و مهتاب: چهل قصه از زندگی امام حسن (ع)
  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ریال

خیمه خورشید: چهل قصه از زندگی امام حسین (ع)
  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۳۲۰۰ ۳۲۰۰ ریال

باغ آسمان: چهل قصه از زندگی امام سجاد (ع)
  • پيام محراب، كتابهاي غنچه
  • ناصر،نادري

۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ریال

سحر و ستاره: قصه شیرین قرآن
  • پيام محراب
  • ناصر،نادري

۴۵۰۰ ۴۵۰۰ ریال

لبخند خورشید: چهل قصه از زندگی امام محمدباقر (ع)