مشخصات کتاب چاپی

products
قیمت:
۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۰ ريال

داستان تولد چهارده معصوم (ع): امام موسی کاظم (ع)، امام صادق (ع)، امام رضا (ع)...

پدیدآوران:
دسته بندی:
كدوك خودم

شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۸۱۰۴۰۷
تعداد صفحات :۱۰۶

سال چاپ:۲۸/۱۰/۸۸


مدينه منتظر بهار بود. خانة كوچك امام كاظم (ع)، پر از صداي بال فرشتگان بود، فرشته‌ها مانند پروانه در كنار بستر نجمه پرواز مي‌كردند. دانه‌هاي ريز عرق بر پيشاني نجمه نشسته بود. درد زايمان شروع شده بود. ناگهان خاطرة سال‌هاي گذشته در ذهنش جان گرفت. نجمه برده بود، با خود فكر مي‌كرد در اين شهر غريب چه كسي مرا خواهد خريد و به كنيزي خواهد برد. ناگهان صدايي را شنيد. برگشت چهرة مرد ميانسال و مهرباني را ديد. مرد با اصرار، او را از برده‌فروش خريد. حميده‌خاتون مادر امام كاظم (ع) منتظر نجمه بود. او خواب پيامبر را ديده بود و محمد (ص) به او گفت: اي حميده نجمه را به همسري فرزندت درآور. حميده‌خاتون از نجمه خواستگاري كرد. روزهاي شيرين نجمه از را رسيد، اگهان درد زايمان بيش‌تر شد و در لحظه‌هاي شيرين گرية نوزاد در اتاق پيچيد. دل امام كاظم (ع) آرام شد و خدا را شكر كرد. اين مجموعه، داستان تولد چهارده‌معصوم (ع) است كه براي گروه سني «ج» به نگارش درآمده است. مانند شكوفه يكي از داستان‌هاي كتاب است. از ديگر داستان‌ها مي‌توان به مسافر كوچك، دهكدة صريا و سليل اشاره كرد.

کتابهای مرتبط

  • موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان
  • ناصر،نادري ناصر،نادري

۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ریال

من به مسافرت می روم (امام شناسی برای کودکان)
  • موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان
  • سوسن،طاقديس افسانه،موسوي‌گرمارودي

۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه قصه‌های بهشتی: داستان زندگی پیامبران اولوالعزم (ع)
  • ذكر،كتابهاي ‌قاصدك
  • ناصر،نادري ناصر،نادري

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ریال

به رنگ آسمان: نیاش‌ها و برگزیده‌ای از آن‌ها برای کودکان