خاستگاه جشنواره شهيد غني‌پور از يك مسجد سرچشمه مي‌گيرد

ناصری با بیان این‌که جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور، میان نویسندگان دارای ارج و قرب خاصی است، گفت: این جشنواره در زمینه اعتلای ادبیات دینی به ویژه ادبیات دفاع‌مقدس، بسیار موثر بوده است .

به گزارش حیات ، ناصر نادری اظهار کرد: این جشنواره نسبت به همه جشنواره‌ها قداستی دارد که آن هم به خاطر پیشوند نام شهیدی است که با ماهیت و اهداف جشنواره گره خورده است .

وی اضافه کرد: هر سال جشنواره‌های دولتی و خصوصی زیادی در کشور و در حوزه ادبیات داستانی برگزار می‌شوند اما ویژگی جشنواره شهید حبیب غنی‌پور به خاطر روح دینی، حماسی، ادبی و مردمی بودن آن است .

این نویسنده افزود: خاستگاه جشنواره شهید غنی‌پور از یک مسجد سرچشمه می‌گیرد و به همین سبب، ریشه‌اش با وابستگی‌های قلبی مردم پیوند خورده است. همچنین داوری این جشنواره به خاطر همان خاستگاه مقدس، پاک‌ و سالم‌ است .

عضو شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) با بیان این‌که جشنواره کتاب سال شهید غنی‌پور، میان نویسندگان دارای ارج و قرب خاصی است، گفت: این جشنواره در زمینه اعتلای ادبیات دینی به ویژه ادبیات دفاع‌مقدس، بسیار موثر بوده است .

آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور، اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد .