مشخصات كتاب


سرگذشت اديان
موضوع:
اديان - تاريخ
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
ناشر:

موسسه نشر و تحقيقات ذكر

88 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 3100 نسخه
964-307-142-1
تاريخ نشر:05/06/84
گزيده متن كتاب

چکيده :
در اين كتاب نخست به اختصار واژه و مفهوم دين، علل پيدايش آن و نقش دين در تاريخ و معرفي اديان بررسي شده و سپس سرگذشت اديان، و سرگذشت هفت دين "هندو"، "يهود"، "زرتشت"، "بودايي"، "كنفوسيوس"، "مسيح" و "سلام" به اجمال بازگو شده است.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: