مشخصات كتاب


آريو برزن
موضوع:
آريو برزن، 330ق. م. - داستان
اسكندرمقدوني، 323 - 356 ق.م
داستانهاي تاريخي
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
تصويرگر:فرشته نجفي
ناشر:

مدرسه

24 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 - 3000 نسخه
964-385-933-9
تاريخ نشر:16/02/87
گزيده متن كتاب

چکيده :
نزديك غروب بود. به "آريوبرزن"، آخرين سردار سپاه داريوش سوم ـ پادشاه هخامنشي ـ خبر رسيد كه سپاه "اسكندر" پس از فتح بابل و غارت شوش، در حال پيشروي به سوي تخت‌جمشيد است. "آريوبرزن" شبانه به همراه سپاهيانش بر بالاي تنگۀ "دربند پارس"، كه بر سر راه اسكندر و سپاهيانش بود رفت. سپس وقتي اسكندر و سپاهيانش از راه رسيدند به دستور آريوبرزن سپاهيان ايراني، سنگ‌هايي را كه از قبل آماده كرده بودند، بر سر آن‌ها ريختند و بدين‌ترتيب آن‌ها را شكست دادند. اين داستان تحت عنوان "عقاب تيزچنگال" به همراه بخشي ديگر با عنوان "سردار بزرگ ايران" در كتاب حاضر به چاپ رسيده است.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: