مشخصات كتاب


يك اسم و چند قصه: درخت
موضوع:
داستانهاي تخيلي - مجموعه‌ها
پديدآورنده:
نويسنده:مجيد راستي
نويسنده:فروزنده خداجو
نويسنده:محمدرضا شمس‌
نويسنده:شكوه قاسم‌نيا
نويسنده:طاهره خردور
نويسنده:ناصر نادري
نويسنده:شراره وظيفه‌شناس
نويسنده:لاله جعفري
نويسنده:مهري ماهوتي
نويسنده:سوسن طاقديس
تصويرگر:عاطفه شفيعي‌راد
ناشر:

شهر قلم
چكه

32 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 3000 نسخه
978-600-5935-74-5
تاريخ نشر:10/10/90
گزيده متن كتاب

چکيده :
كتاب مصوّر حاضر، مجلّدي از مجموعة «يك اسم و چند قصّه» است كه با هدف نزديكي بيشتر به دنياي كودكان و تقويت مهارت خواندن براي گروه سنّي (ب) تدوين شده است. هر كتاب از اين مجموعه يك عنوان اصلي دارد كه در آن ده داستان از ده نويسنده به صورت بداهه، تخيلي و طنز‌آميز به نگارش در آمده است. اين مجموعه به داستان‌هاي كوتاهي با مضمون «درخت» اختصاص يافته كه عنوان آن‌ها عبارتند از: درختِ فيل؛ درخت پير؛ درخت شلخته؛ درخت سياه؛ درخت و شاهزاده خانم؛ درخت تنها؛ درختِ تنها؛ درختي كه از تاريكي مي‌ترسد؛ درختي كه كلاغ نداشت و درخت خرمالو. در داستان «درخت فيل» آمده است: درختي بود كه ميوه‌اي نداشت و فيل‌ها روي شاخه‌هايش نشسته بودند. پسرك از فيل‌ها مي‌خواهند كه از درخت پايين بيايند تا شاخه‌هاي درخت خم نشود، امّا آن‌ها گوش نمي‌دهند. پسرك سبدي مي‌آورد و تمام فيل‌ها را مثل ميوه از درخت مي‌چيند. درخت سبك و خوشحال مي‌شود و شاخه‌هايش را براي پسرك تكان مي‌دهد.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: