مشخصات كتاب


شب و مهتاب: چهل قصه از زندگي امام حسن (ع)
موضوع:
حسن‌بن‌علي(ع)، امام دوم، 50 - 3 ق. - سرگذشتنامه - ادبيات نوجوانان
داستانهاي مذهبي - قرن 14 - ادبيات نوجوانان
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
ويراستار:متين پدرامي
نقاش:محمدحسين صلواتيان
ناشر:

پيام محراب

106 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 5500 نسخه
964-5559-59-6
تاريخ نشر:17/09/77
گزيده متن كتاب

چکيده :
در اين كتاب، چهل روايت داستاني از زندگاني امام حسن (ع)، با استفاده از منابع و متون اسلامي، براي نوجوانان و جوانان بازنويسي شده است .اسامي تعدادي از آن‌ها بدين قرار است :آواز بلند، فرشته نگهبان، بال‌هاي زرين، مانند گل، گل من، نگاه پيرمرد، پرده، شب و مهتاب، حصير اتاق، دعاي باران، هديه آسمان، نخل‌هاي كهنسال، اتاق كوچك، نيزه پدر، صورت روشن، نگاه بي‌قرار، چاقوي خونين، هواي چشم‌ها، باران ملايم، سگ گرسنه، آسمان مدينه، كنيز سياه‌چرده، و صاحب باغ.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: