مشخصات كتاب


دكتر علي شريعتي
موضوع:
شريعتي، علي، 1356 - 1312 - ادبيات نوجوانان
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
ناشر:

سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه‌ ريزي ‌آموزشي‌، دفتر انتشارات ‌كمك ‌آموزشي

84 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 - 10000 نسخه
964-5667-07-0
تاريخ نشر:05/02/78
گزيده متن كتاب

چکيده :
مجموعه((چهره‌هاي درخشان)) به منظور آشنا كردن نسل نوجوان و جوان با مشاهير و شخصيت‌هاي معاصر تهيه و تدوين شده است .اين مجلد از مجموعه ياد شده به شرح زندگاني((دكتر علي شريعتي)) اختصاص دارد .در اين مجلد آمده است :سال شمار زندگي، زندگي‌نامه، فهرست مجموعه آثار، توضيح اعلام متن كتاب، عكس‌ها و منابع .


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: