مشخصات كتاب


قصه‌هاي بابا نقاش
موضوع:
داستانهاي حيوانات
پديدآورنده:
نويسنده:ناصر نادري
نقاش:مرتضي امين
ناشر:

پيام محراب

12 صفحه - جلد 2 - خشتي (گلاسه) - چاپ 1 - 10000 نسخه
964-5559-92-8
تاريخ نشر:02/12/78
گزيده متن كتاب

چکيده :
در دومين كتاب از مجموعه((قصه‌هاي بابا نقاش)) چهار داستان مصور و رنگي (((ماهي كوچولو))، ((ميمون بازيگوش))، ((خرگوش سفيد)) و ((لاك پشت تنها))) همراه با نقاشي‌هاي خيالي بابا نقاش فراهم آمده است .نخستين داستان درباره ماهي نادان و زياده خواهي است كه به توانايي كلاغ در پرواز كردن غبطه مي‌خورد و سرانجام بال‌هاي كلاغ را قرض مي‌گيرد و به پرواز در مي‌آيد، اما بزودي احساس خفگي مي‌كند و در نتيجه به آب بر مي‌گردد و درمي‌يابد كه هيچ جايي براي ماهي بهتر از آب نيست .


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: